Impregnaty do drewna budowlanego

2021-02-07 20:58:00
Impregnaty do drewna budowlanego

 

image

 

W celu ochrony drewna stosujemy impregnaty wykazujące różną skuteczność biobójczą i heterogeniczną toksyczność dla ludzi.
Aby zmniejszyć toksyczność dla ludzi regulacje UE wycofały wiele substancji nadmiernie toksycznych dla ludzi.

W Polsce głównie znajdują się w obrocie:

Czwartorzędowa związki amoniowe. Dopuszczone czasowo. Używane do zmiękczania i usuwania elektryczności statycznej tkanin, dyspergatory. Wykazują aktywność biocydową. Stosowane głównie jako konserwanty przy produkcji kosmetyków oraz obróbki drewna. Zaleca się je stosować głównie podczas produkcji drewna ze względu na ich krótką aktywność biobójczą.

Kompleksowe związki miedzioorganiczne (Cu-HDO). Dopuszczone do obrotu - substancja aktywna węglan miedzi. Są to preparaty bezchromowe pełnice ważną funkcję do zabezpieczania drewna również w 4 klasie zagrożenia (wg PN-EN 335-1) - przy bezpośrednim kontakcie z gruntem. Są bardzo trwałe a ich aktywność biobójcza oceniana jest na bardzo długą. Stosuje się je do wieloletniej ochrony drewna.

Autor:Laboratorium Cherub